IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Ovom Izjavom o zaštiti podataka želimo Vas informirati o načinu, opsegu i svrsi  obrade Vaših osobnih podataka te pravima koja su Vam dostupna.

Ova Izjava o zaštiti podataka odnosi se isključivo na usluge društva Porsche Inter Auto d.o.o., no ne i na obrade podataka trećih strana. Za obrade podataka koje Porsche Inter Auto d.o.o. provodi u vezi s internetskim stranicama i aplikacijama odgovarajuće informacije pronaći ćete na dotičnim stranicama ili u aplikacijama.

Voditelj obrade za obrade podataka navedene u nastavku je Porsche Inter Auto d.o.o.

Porsche Inter Auto d.o.o.
Velimira Škorpika 21-23
10090 Zagreb
zastita.podataka@porsche.hr


U slučaju pitanja uvijek se možete obratiti službeniku za zaštitu podataka društva Porsche Inter Auto d.o.o., putem gore navedenih podataka za kontakt.

[1.] Sigurnost podataka

U svrhu zaštite Vaših podataka društvo Porsche Inter Auto d.o.o. poduzelo je prikladne tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete mjere podliježu redovitoj provjeri te se kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike.

Molimo imajte na umu da je za adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih s naše strane, nužno da i Vi sami brinete o sigurnoj pohrani predanih Vam ili priopćenih korisničkih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.

[2.] Korištenje internetskih stranica od strane maloljetnika

Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16. godinu života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez odgovarajuće privole roditelja/skrbnika. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo te podatke takvih osoba izbrisati.

[3.] Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobne podatke obrađujemo isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Kad komunicirate s nama ili unosite svoje podatke u neki od obrazaca na našoj internetskoj stranici, primate na znanje da će se podaci, koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže navedene i opisane svrhe (vidi točku [5.] i [6.]).

[3.2.] Podaci koje smo mi prikupili
Kada posjetite našu internetsku stranicu, kolačići (cookies) automatski prikupljaju osobne podatke. Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našoj internetskoj stranici pronaći ćete pod točkom [6.] te u našoj Smjernici za kolačiće dostupnoj na Smjernica za kolačiće

[4.] Partneri

Društvo Porsche Inter Auto d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samostalno, već za određene  usluge koristi pomoć profesionalnih partnera u poslovima IT podrške, osiguranja, financiranja, špedicije i dr. Kategorizaciju naših pružatelja usluga/primatelja podataka pronaći ćete u odgovarajućim obradama podataka.

Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju neovlaštenim trećim stranama.

[5.] Obrade podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole

Detaljnije informacije o obradama podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole nabrojene su kako slijedi.

Opći obrazac za kontakt
Obrazac za kontakt (informativni materijal o modelima, kupnja vozila, financiranje vozila, upit o terminu servisa, upit o rabljenim vozilima, dodatna oprema, pohvala i kritika, ostalo): prilikom slanja kontaktnog obrasca obrađuju se Vaši osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci, odabrana(e) usluga(e), informacije o nadležnoj tvrtki te tekst Vašeg upita).
Svrha: odgovor na Vaš upit
Pravna osnova: legitimni interes, mogućnost obrade i davanje pouzdanih odgovora na Vaše individualne upite
Razdoblje pohrane: 12 mjeseci
*Točna podatkovna polja: tekst upita, marka, model vozila, registarska oznaka, prijeđena kilometraža, broj šasije, datum prve registracije, sugovornik u pogonu, način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, tvrtka, ulica, poštanski broj, mjesto, zemlja, telefon, dostupan (od/do), telefaks, e-mail, način kontaktiranja, odabrana usluga (popravak nakon nesreće/popravak/servis), željeni termin (datum/sat), vrsta klijenta (stalni klijent/novi klijent).

Probna vožnja
Kada individualno konfigurirate vozilo ili odabirete novo postojeće vozilo, dodatno imate i mogućnost ugovaranja probne vožnje. Prilikom slanja kontaktnog obrasca za probnu vožnju Vaši se osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci) obrađuju i šalju odabranom prodajnom partneru.
Svrha: priprema/provedba i obrada probne vožnje
Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: 12 mjeseci
*Točna podatkovna polja: model vozila, željeni termin, interes za kupnju novog vozila, način kontaktiranja, način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, poštanski broj, mjesto, telefon, e-mail, tekst upita.

Odmah raspoloživa nova vozila (SVN)
Prilikom slanja kontaktnog obrasca za upit o vozilu na skladištu Vaši se osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci) obrađuju i šalju odabranom prodajnom partneru.
Svrha: priprema/provedba i obrada kupnje vozila na skladištu
Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: 12 mjeseci
*Točna podatkovna polja: interes za probnu vožnju, promjena na novo vozilo, način kontaktiranja, način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, tvrtka, ulica, poštanski broj, mjesto, telefon, dostupan (od/do), e-mail.

Internetski konfigurator vozila (CC)
Prilikom slanja kontaktnog obrasca za konfiguraciju Vaši se osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci) obrađuju i šalju odabranom prodajnom partneru.
Svrha: priprema/provedba i obrada kupnje novog vozila
Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: 12 mjeseci
*Točna podatkovna polja: interes za probnu vožnju, promjena na novo vozilo, način kontaktiranja, način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, tvrtka, ulica, poštanski broj, mjesto, telefon, dostupan (od/do), e-mail.

Lista želja
Prilikom pohrane podataka o vozilu (konfiguracija, vozilo na skladištu i vozilo za probnu vožnju) Vaši se osobni podaci iz polja s podacima za kontakt obuhvaćeni u carLOG-u (korisničko ime/e-mail adresa, lozinka, način oslovljavanja, naslov, ime) obrađuju i pohranjuju. 
Svrha: pohrana radi daljnje obrade i ponovnog dohvaćanja osobnih podataka vezanih uz vozilo.
Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: 12 mjeseci
*Točna podatkovna polja: korisničko ime, e-mail, lozinka, način oslovljavanja, naslov, naziv.

Usluga online rezervacije termina servisa (Service Buchung Online (SBO))
Uslugom online rezervacije termina servisa korisnici usluga radionica mogu u svakom trenutku i neovisno o radnom vremenu putem početne internetske stranice trgovca sami rezervirati termin servisa. Postoje dvije mogućnosti za korištenje usluge SBO. Jedan je način putem povezivanja na portal za klijente carLOG čime se Vaši matični podaci iz kategorije* (podaci za kontakt i identifikaciju) preuzimaju izravno iz aplikacije carLOG. S druge strane, usluga SBO može se koristiti i putem prijave kao gost, pri čemu se Vaši navedeni podaci iz kategorije** (odabrane usluge i proizvodi, podaci za kontakt i identifikaciju, podaci o vozilu) obrađuju automatiziranim putem za pripremu termina servisa.
Svrha: rezervacija i provedba termina servisa
Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: nakon uspješne rezervacije termina, privremeno pohranjeni podaci brišu se iz SBO


*Točna podatkovna polja: oslovljavanje, titula, ime i prezime, adresa e-pošte
** Točna podatkovna polja: popravak i održavanje, paketi vjernosti, ponude i akcije, osobni zahtjev za popravak, predaja vozila i odabrani termin servisa, oslovljavanje, titula, ime i prezime, broj telefona, adresa e-pošte, ulica, poštanski broj, mjesto, zemlja, marka i model vozila, broj šasije, registarske oznake, datum prve registracije

Elektronička trgovina (e-commerce)/internetska kupovina (online shop)
Nudi vam se mogućnost da putem interneta naručujete proizvode i opremu te po potrebi izvršite rezervaciju vozila. Prilikom slanja obrasca narudžbe /obrasca rezervacije Vaši će se osobni podaci obrađivati prema kategorijama* (odabrani proizvod/oprema/automobil, podaci za kontakt i identifikaciju, informacije o ovlaštenom trgovcu). Postoje dvije mogućnosti za način korištenja usluga e-commerce/online trgovine. Prva je mogućnost povezivanje s portalom za klijente carLOG pri čemu se Vaši matični podaci iz kategorije* (podaci za kontakt i identifikaciju) preuzimaju direktno s portala carLOG. Druga mogućnost uključuje korištenje usluga e-commerce/online trgovine pomoću prijave kao gost pri čemu se podaci koje ste naveli obrađuju automatiziranim putem.
Radi provođenja transakcije vaši se podaci o plaćanju prenose pružatelju platnih usluga Six Payment Services. U slučaju zaključenja transakcije, odnosno rezervacije vozila dodatno ćete putem e-maila primiti automatsku obavijest koja ima zakonsko uporište u Zakonu o elektroničkoj trgovini.
Ako se radi o proizvodima trgovca ili odabiru trgovca za adresu isporuke, Vaši će se podaci dostaviti odabranom trgovcu. Ako se radi o proizvodima uvoznika ili poslovima s trgovcima za potrebe provođenja marketinške kampanje, Vaši će se podaci dostaviti društvu Porsche Croatia d.o.o. radi provjere stope konverzije.
Svrha: Provođenje i obrada narudžbe, prodaja proizvoda, automobila i opreme, obrada rezervacije vozila/prodaje novo nabavljenih vozila uključujući predugovorni poslovni odnos, provjera stope konverzije.

Centralno upravljanje podacima o klijentima
Podaci o klijentima na razini grupacije Porsche Holding obrađuju se pomoću jedinstvenog ID broja klijenta (UCID) radi internog vođenja ažuriranih podataka te radi smanjenja protoka podataka i podržavanja IT sigurnosti uz pomoć povezanog procesa pseudonimizacije podataka. Matični podaci o klijentima u tu se svrhu centralo pohranjuju u vlastitoj bazi podataka.
Kategorije podataka: Podaci za kontakt i identifikaciju
Svrha: Osiguranje kvalitete podataka o klijentima  
Pravna osnova: Legitimni interes
Razdoblje pohrane: Matični podaci o klijentima brišu se nakon isteka posljednjeg roka za brisanje pojedine obrade podataka u nekom društvu grupacije Porsche Holding.
Prijenos gore spomenutih kategorija podataka društvu Porsche Konstruktionen GmbH & Co OG.

[6.] Obrade podataka za koje je potrebna suglasnost

Obrada podataka u procesu zapošljavanja

 • Svrha: Pri provedbi obrade osobnih podataka temeljem raspisanog natječaja za slobodno radno mjesto putem naših internetskih stranica, online putem ili putem alternativnih kanala (primjerice portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta) Vaši se osobni podaci obrađuju u svrhu dokazivanja radnih i stručnih kvalifikacija te procjene idealnog kandidata kao i donošenja odluke o zapošljavanju novog zaposlenika, procjena radne sposobnosti i drugih vještina temeljem dostavljenih informacija iz natječajne dokumentacije.

Podaci prikupljeni tijekom procesa zapošljavanja, a u slučajevima kada voditelj obrade želi sačuvati osobne podatke kandidata s ciljem davanja daljnje prilike za posao mogu biti pohranjeni u arhivi voditelja obrade do 7 mjeseci samo ukoliko ste za takvu daljnju obradu podataka dali izričitu privolu. Ukoliko povučete privolu prije isteka roka pohrane osobnih podataka, voditelj obrade je dužan izbrisati podatke.

 • Kategorije podataka: identifikacijski i kontakt podaci, podaci o radnom iskustvu te podaci koji se odnose na profesionalne okolnosti
 • Pravni temelj: privola
 • Primatelji podataka: zaposlenici unutar Porsche Inter Auto d.o.o. zaduženi za upravljanje ljudskim potencijalima te voditelji organizacijskih jedinica za koje podnosite zamolbu odnosno zahtjev za zaposlenje, a ukoliko ste zamolbu podnijeli putem portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta, i zaposlenici istog izvršitelja

  Molimo Vas da u dokumentaciji koju nam šaljete ili ćete učitati na portal specijaliziran za oglašavanje slobodnih radnih mjesta ne navodite posebne kategorije osobnih podataka kao što su osobni podaci o rasnom ili etničkom podrijetlu, političkom, vjerskom ili filozofskom uvjerenju, članstvo u sindikatu, podaci koji se odnose na zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju. Iste podatke ne tražimo i nećemo ih prikupljati, osim ukoliko to od nas ne zahtjeva primjenjivi propis.

  Ako prihvatite našu ponudu zaposlenja, svi relevantni osobni podaci prikupljeni tijekom selekcijskog postupka čuvat će se za vrijeme trajanja radnog odnosa.. Ako Vas ne zaposlimo ili ne prihvatite našu ponudu, Vaši osobni podatci bit će trajno brisani. U slučaju da ste nam dali privolu za daljnju obradu podataka i nakon završetka selekcijskog postupka, Vaši osobni podaci bit će pohranjeni tijekom vremenskog intervala od 7 mjeseci nakon provedenog selekcijskog odabira, a potom i trajno brisani, osim ukoliko ne postoji druga pravna osnova za obradom istih podataka.

[7.] Prava ispitanika

Ako se obrada temelji na danoj privoli, kao ispitanik imate pravo u bilo kojem trenutku povući takvu privolu.

Ovisno o pravnoj osnovi i načinu obrade podataka imate pravo na pristup podacima (čl. 15. GDPR-a), pravo na ispravak (čl. 16. GDPR-a), pravo na brisanje (čl. 17. GDPR-a), pravo na ograničenje obrade (čl. 18. GDPR-a), pravo na prigovor (čl. 21. GDPR-a) i pravo na prenosivost podataka (čl. 20. GDPR-a).

Svoja prava možete ostvariti izravno pri Porsche Inter Auto d.o.o. putem obrasca „Zahtjev za ostvarivanje prava“ odnosno upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu:

zastita.podataka@porsche.hr

Download obrasca Zahtjev za ostvarivanje prava

[8.] Promjene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka posljednji put je ažurirana dana 24.02.2021. U slučaju bitnih promjene izjave o zaštiti osobnih podataka, će na naslovnici naše web stranice sljedećih 30 dana stajati obavijest o navedenoj promjeni

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Ovom Izjavom o zaštiti podataka želimo Vas informirati o načinu, opsegu i svrsi  obrade Vaših osobnih podataka te pravima koja su Vam dostupna.

Ova Izjava o zaštiti podataka odnosi se isključivo na usluge društva Porsche Inter Auto d.o.o., no ne i na obrade podataka trećih strana. Za obrade podataka koje Porsche Inter Auto d.o.o. provodi u vezi s internetskim stranicama i aplikacijama odgovarajuće informacije pronaći ćete na dotičnim stranicama ili u aplikacijama.

Voditelj obrade za obrade podataka navedene u nastavku je Porsche Inter Auto d.o.o.

Porsche Inter Auto d.o.o.
Velimira Škorpika 21-23
10090 Zagreb
zastita.podataka@porsche.hr

U slučaju pitanja uvijek se možete obratiti službeniku za zaštitu podataka društva Porsche Inter Auto d.o.o.,,  putem gore navedenih podataka za kontakt. 

[1.] Sigurnost podataka

U svrhu zaštite Vaših podataka društvo Porsche Inter Auto d.o.o. poduzelo je prikladne tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete mjere podliježu redovitoj provjeri te se kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike.

[2.] Partneri

Društvo Porsche Inter Auto d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samostalno, već za određene  usluge koristi pomoć profesionalnih partnera u poslovima IT podrške, osiguranja, financiranja, špedicije i dr. Kategorizaciju naših pružatelja usluga/primatelja podataka pronaći ćete u odgovarajućim obradama podataka. Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju neovlaštenim trećim stranama.

[3.] Svrhe obrade osobnih podataka

3.1. Prodaja vozila (novih i rabljenih)

U svrhe prodaje novih i rabljenih vozila prikupljamo podatke koji su nužni za sklapanje ugovora o kupoprodaji. Proces prodaje vozila uključuje dostavljanje informacija o vozilu na zahtjev potencijalnog kupca, utvrđivanje identiteta kupca, organiziranje probne vožnje, izradu personalizirane ponude, procjenu vrijednosti rabljenog vozila (ukoliko se vrši i otkup rabljenog vozila), obradu narudžbe, isporuku i prodaju, odnosno plaćanje vozila.

Podaci koje pri tome prikupljamo uključuju identifikacijske i kontakt podatke, podatke o kreditnoj sposobnosti i financijski podatke.                                                                            

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je poduzimanje predugovornih radnji na zahtjev kupca, odnosno izvršavanje prava i obveza iz ugovora o kupoprodaji vozila.

3. 2. Servis i dodatne usluge

U svrhe pružanja servisnih usluga prikupljamo podatke koji su nužni za obradu radnih naloga servisne radionice i naloga za nužne dodatne popravke uklj. obavijest o završetku popravaka, prodaju rezervnih dijelova, alata i opreme, određivanje okvirne cijene i termina, iznajmljivanje zamjenskog vozila tijekom servisa te naplatu izvršenih usluga.

Podaci koje pri tome prikupljamo i obrađujemo uključuju identifikacijske podatke i podatke o vozilu.

Za potrebe pružanja usluge servisa moguće je da će Vaši osobni podaci (podaci o vozilu) u slučaju kada je to nužno, biti proslijeđeni proizvođaču u svrhu rješavanja tehničkih upita i upita povezanih s digitalnim uslugama.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je poduzimanje predugovornih radnji na zahtjev kupca, odnosno izvršavanje prava i obveza koje proizlaze iz korištenja usluge servisa i prodaje rezervnih dijelova za vozila.

Sljedeća odredba odnosi se samo na Porsche Inter Auto d.o.o. servisne partnere koji imaju ovlaštenje uvoznika Porsche Croatia d.o.o. za marku AUDI (lokacije: Porsche Istra, Porsche Rijeka, Porsche Split, Porsche Zagreb Jankomir):
O obradama podataka od strane proizvođača AUDI AG možete se informirati putem Izjave o zaštiti podataka AUDI AG putem linka: https://www.audi.hr/zastita-podataka-proizvodjac-audi-ag. Za daljnja pitanja o obradama podataka od strane proizvođača AUDI AG molimo da se obratite izravno u AUDI AG.

3.3. Jamstvo (redovno jamstvo, mobilno jamstvo, kulanca)

Ovisno o vrsti jamstva na vozila, jamstva na dodatnu opremu i rezervne dijelove te pružene ostale usluge Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo utvrdili opseg Vaših prava iz jamstva i ispunili naše ugovorne obveze.

Podaci koje pri tome prikupljamo i obrađujemo su identifikacijski podaci, podaci o vozilu i podaci iz ugovora.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je izvršenje prava i obveza koja proizlaze iz jamstva.

3.4. Izvršavanje zakonskih obveza

Pružanje naših usluga regulirano je posebnim zakonskim propisima sukladno kojima smo, prije sklapanja, za vrijeme trajanja i nakon prestanka poslovnog odnosa, obvezni obrađivati Vaše podatke kada nam ih pružate u svojstvu prodavatelja, kupca, korisnika usluga servisa i drugih usluga.

Takve obveze podrazumijevaju fiskalizaciju računa, provođenje mjera za osiguranje sigurnosti po preporuci proizvođača i dr.

U navedenim postupcima prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za ostvarenje svrhe obrade ili definirani zakonskim propisom.

3.5. Ostvarenje naših legitimnih interesa

U okviru odnosa s kupcima Porsche Inter Auto d.o.o. ima određene legitimne interese za obradu osobnih podataka. Takve obrade osobnih podataka provode se isključivo kada su naši interesi opravdani i nemaju negativnog utjecaja na Vaša prava i slobode.

Temeljem legitimnog interesa providimo sljedeće obrade:

 • ispitivanje zadovoljstva kupaca;
 • unapređenje kvalitete usluga kroz snimanje dolaznih poziva call centru;
 • zaštita sigurnosti ljudi, imovine i poslovanja (npr. video nadzor);
 • priprema i analiza poslovnih pokazatelja za potrebe upravljanja poslovanjem (interno izvještavanje);
 • kontrolu pridržavanja zakonskih i internih propisa kod poslovnih procesa (interna revizija).

U navedenim postupcima prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za ostvarenje svrhe obrade.

Na obradu podataka temeljem našeg legitimnog interesa možete uložiti prigovor u svakom trenutku.      U tom slučaju Porsche Inter Auto d.o.o. će razmotriti Vašu posebnu situaciju, te neće više obrađivati Vaše osobne podatke osim kada postoje uvjerljivi legitimni razlozi koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode.

3.6. Marketinške aktivnosti

U svrhe izravnog marketinga naših proizvoda i usluga obrađujemo Vaše identifikacijske i kontakt podatke, te podatke koji se odnose na kupljeni proizvod ili uslugu.

Marketinške aktivnosti provode se kroz slanje informacije o proizvodima, uslugama, dogovorenim terminima te drugim promotivnim događanjima. Uključuju također informiranje kupca o predstojećem isteku jamstva, mobilnog jamstva i posebnim pogodnostima servisa.

Ove obrade temelje se na Vašoj privoli koju u svakom trenutku možete povući.

3.7. Selekcijski postupak odabira kandidata za radno mjesto

Ako ste se prijavili na raspisani natječaj za slobodno radno mjesto obradit ćemo Vaše osobne podatke u svrhu dokazivanja radnih i stručnih kvalifikacija te procjene idealnog kandidata kao i donošenja odluke o zapošljavanju temeljem dostavljenih informacija iz natječajne dokumentacije i provedenih intervjua.

Ukoliko ne budete odabrani na natječaju, Vaše podatke ćemo zadržati u bazi  do 7 mjeseci isključivo temeljem Vaše privole.

Podatke koje nam šaljete kroz otvorene zamolbe čuvat ćemo do povlačenja privole za obradu osobnih podatka, a najdulje 7 mjeseci.

[4.] Razdoblje čuvanja podataka

Vaše osobne podatke čuvamo sukladno svrhama za koje su prikupljeni, te pravnim osnovama obrade. Pojedini zakonski propisi točno definiraju rokove čuvanja podataka kao primjerice Zakon o računovodstvu temeljem kojeg 11 godina čuvamo podatke koji su sastavni dio fiskalnog računa.

U obradama podataka za koje rokovi čuvanja nisu definirani zakonskim propisima, podatke čuvamo za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, odnosno do maksimalno 7 godina od prikupljanja podataka.

Ukoliko Vaše podatke obrađujemo na temelju privole, podaci će se brisati nakon što privolu povučete.

U slučaju postavljanja i obrane pravnih zahtjeva podaci će se čuvati dokle god takav postupak ne bude pravomoćno okončan (postupak za naknadu štete, naplatu potraživanja i drugi sudski postupci).

[5.] Prava ispitanika

Ako se obrada temelji na danoj privoli, kao ispitanik imate pravo u bilo kojem trenutku povući takvu privolu.

Ovisno o pravnoj osnovi i načinu obrade podataka imate pravo na pristup podacima (čl. 15. GDPR-a), pravo na ispravak (čl. 16. GDPR-a), pravo na brisanje (čl. 17. GDPR-a), pravo na ograničenje obrade (čl. 18. GDPR-a), pravo na prigovor (čl. 21. GDPR-a) i pravo na prenosivost podataka (čl. 20. GDPR-a).

Svoja prava možete ostvariti izravno pri Porsche Inter Auto d.o.o. putem obrasca „Zahtjev za ostvarivanje prava“ odnosno upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu:
zastita.podataka@porsche.hr

Download obrasca Zahtjev za ostvarivanje prava

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših prava, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Osim direktno nama, možete uložiti pritužbu i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

 

[6.] Promjene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka posljednji put je ažurirana dana 16.06.2021. U slučaju bitnih promjene izjave o zaštiti osobnih podataka, će na naslovnici naše web stranice sljedećih 30 dana stajati obavijest o navedenoj promjeni.

Prijava Na newsletter

Sa našim newsletterom redovito ćete primati informacije o nama ka i izbor ekskluzivne ponude vozila!

Upisani podaci ne vrijede. Molimo pokušajte ponovo.

Molimo odaberite oslovljavanje

Nažalost, došlo je do problema kod prijave na newsletter. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

checkbox_default

Mnogo hvala

Upravo ste se prijavili na naš newsletter

Uskoro ćete od nas primiti e-mail sa poveznicom potvrde. Molimo potvrdite prijavu otvaranjem poveznice.