Naziv tvrtke:
PORSCHE INTER AUTO d.o.o.
Podružnica Porsche Rijeka
Sjedište tvrtke:
Škurinjska cesta 2b
HR-51000 Rijeka
Pravna forma:
Telefon:
+385 (0)51 208 208
Fax:
+385 (0)51 208 209
E-mail:
Matični broj:
1434454
Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj subjekta:
080283894
PDV-ID:
67492500921
Banka:
Raiffeisenbank Austria d.d.
Broj banke:
Broj računa:
IBAN:
HR5424840081100515496