Naziv tvrtke:
Porsche Inter Auto d.o.o. Rijeka
Sjedište tvrtke:
Škurinjska cesta 2/B
51000 Rijeka
Pravna forma:
Telefon:
+385 51 208 208
Fax:
+385 51 208 209
E-mail:
Matični broj:
080283894
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
67492500921
PDV-ID:
1434454
IBAN:
BIC: