Naziv tvrtke:
PORSCHE INTER AUTO d.o.o.
Podružnica Porsche Rijeka
Sjedište tvrtke:
Škurinjska cesta 2b
HR-51000 Rijeka
Pravna forma:
Telefon:
+385 51 208 208
Fax:
+385 51 208 209
E-mail:
Broj registra
1434454
Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu
OIB
080283894
PDV-ID:
67492500921
Banka:
Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC:
Broj računa:
2484008-1400022896
IBAN:
HR3724840081400022896