AUDI NOVOSTI
13.01.2021

Pojašnjenje označavanja snage motora Audi

Izmijenjenim oznakama snage motora Audi čini dosljedan korak u smjeru elektrifikacije svrstavajući svoja vozila u kategorije snage
audisnagemotora

Obujam više nije jedini pokazatelj i čimbenik snage zahvaljujući najmodernijim tehnologijama u hibridnim vozilima koja se oslanjaju na kombinaciju elektromotora i motora s unutrašnjim sagorijevanjem ili samo elektromotora kod potpuno elektrificiranih vozila. Stoga je Audi prilagodio nomenklaturu snage. Parovi brojki za oznaku snage u paleti modela rastu u koracima od pet brojeva te predstavljaju hijerarhiju kako unutar modelske linije tako i u cjelokupnom programu marke. Početni modeli tako nose oznaku 30 (od 110 do 131 KS), a najsnažniji nose oznaku 70 (preko 544 KS).